Search - Archive ouverte HAL Access content directly

Filter your results

6 Results
Structure: Internal structure identifier : 209172
Image document

Videreuddannelse af lærere: muligheder og positioneringer i arbejdet

Vibeke Damlund
Education. University of Copenhagen, Faculty of Humanities, 2012. Danish. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00766754v1
Image document

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Raymond Kolbæk
Social Anthropology and ethnology. University of Copenhagen, 2013. Danish. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00819777v1
Image document

Lighed gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som ekspliciteret særbehandling af etniske minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser.

Gro Hellesdatter Jacobsen
Social Anthropology and ethnology. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2012. Danish. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00763893v1
Image document

Documentary in a Multiplatform Context

Inge Ejbye Sørensen
Art and art history. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00797160v1
Image document

Health, personal responsibility, and distributive justice

Martin Marchman Andersen
Sociology. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00843510v1
Image document

Mobilized by Mobile Media. How Chinese People use mobile phones to change politics and democracy

Liu Jun
Social Anthropology and ethnology. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
Theses tel-00797157v1