Den sociale konstruktion af idéer: en multimodal interaktionsanalytisk undersøgelse af hvordan idéer skabes socialt via deltageres disaffilierende eller affilierende responsformater - Archive ouverte HAL Access content directly
Theses Year : 2012

Den sociale konstruktion af idéer: en multimodal interaktionsanalytisk undersøgelse af hvordan idéer skabes socialt via deltageres disaffilierende eller affilierende responsformater

The social construction of ideas: A multimodal interaction analysis of how ideas are created by participants'affiliative or disaffiliative response-formats

Abstract

Denne afhandling handler om hvordan deltagere ved idéudviklingsmøder i danske organisationer udvikler nye idéer. Datagrundlaget i afhandlingen er elleve filmede møder fra tre danske organisationers kommunikationsafdelinger. Afhandlingen har fokus på hvordan idéer skabes i detaljen når deltagere interagerer tur efter tur og ved hjælp af multimodale ressourcer såsom brug af kroppen og artefakter i rummet. Dette fokus på idéudvikling er underbelyst i den eksisterende litteratur om innovation og kreativitet. Få har undersøgt i detaljen hvordan idéer skabes i specifikke situationer hvor medarbejdere interagerer. Afhandlingen tilbyder her en mere præcis og detaljeret beskrivelse af hvordan idéer skabes. Dette sker med særligt fokus på to sammenhængende forskningsspørgsmål: Hvordan idéer skabes i medgang, dvs. når andre deltagere affilierer med idéfremsætteren og den fremsatte idé, og hvordan idéer skabes i modgang, dvs. når andre deltagere disaffilierer med idéfremsætteren og den fremsatte idé. Det konkluderes at udvikling af idéer er en kompleks, sekventielt udfoldet og multimodalt betinget social proces der ikke handler om at overføre information (som antaget i mange kreativitetsteorier og den klassiske transmissions-kommunikationsmodel), men om at samskabe idéer ved hjælp af en række semiotiske in situ-ressourcer. Afhandlingen bidrager derpå med en helt ny metodologisk tilgang til at studere innovationens første kaotiske kreative fase hvor deltagere skaber idéer. Det indebærer udviklingen af en særlig multimodal analysemodel (Multimodal Interaktionsanalyse) der tager højde for deltagernes lokale produktion af mening.
This thesis is about how participants develop new ideas during idea generation meetings in Danish organizations. The data consist of eleven video recorded meetings from the communications departments of three Danish organizations. This research fills a gap in the existing literature on innovation and creativity. Everyone talks about innovation and creativity, but few have studied in detail how ideas are generated in specific situations where employees interact. Therefore, the thesis offers a detailed description of how ideas are created from the perspective of two related research questions: how ideas are created when participants affiliate with the idea, and how ideas are created when participants disaffiliate with the idea. In addition, a third research question is, which type of social actions (formats) participants use for doing idea development. The overall conclusion is that ideas are sequentially developed by participants' multimodal accomplished co-constructions. This conclusion is thus a reply to a simplistic communication theory in most creativity research. In response, the thesis develops a new modal that can be used to study the first fuzzy front end of innovation. The model is called Multimodal Interaction Analysis and it describes ontology, epistemology, methodology, metaphor, relevance and relation to an overall innovation theory.
Fichier principal
Vignette du fichier
Ph.d.2012-Due.pdf (45.1 Mo) Télécharger le fichier

Dates and versions

tel-00762577 , version 1 (07-12-2012)

Identifiers

  • HAL Id : tel-00762577 , version 1

Cite

Brian L. Due. Den sociale konstruktion af idéer: en multimodal interaktionsanalytisk undersøgelse af hvordan idéer skabes socialt via deltageres disaffilierende eller affilierende responsformater. Linguistics. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2012. Danish. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00762577⟩
251 View
1233 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More