Døm altid bogen på omslaget: om boghistorie og litteraturanalyse - og Gittes monologer - TEL - Thèses en ligne Access content directly
Theses Year : 2012

Døm altid bogen på omslaget: om boghistorie og litteraturanalyse - og Gittes monologer

Abstract

Afhandlingen handler om bøger og litteratur. Nærmere bestemt handler den om begrebet det litterære værk, som inden for litteraturvidenskaben er en problematisk størrelse. Formålet er at udfordre og i sidste instans omdefinere litteraturanalysens genstand og selve litteraturens centrum. Når vi læser et værk, sker det altid via et medie - oftest en bog trykt på papir - og denne fysiske genstand udgør også en del af vores læseoplevelse. Afhandlingen forsøger at syntetisere disciplinerne boghistorie og litteraturteori og opstille en metode for inddragelse af bogens materialitet i litteraturanalysen. På denne måde opnås en bedre forståelse af, hvad der gør litteratur til litteratur.
The thesis is about books and literature. More precisely, it is about the literary work - a concept that poses a problem to the field of literary scholarship. The purpose is to challenge and ultimately change the object of literary analysis and the very centre of literature. When we read a literary work it is always in the form of a medium - most often a book printed on paper - and this physical object is part of our reading experience. The thesis attempts to synthesize book history and literary theory and devise a method for how material aspects can be used constructively in the study of literature. This way we might come to a better understanding of what constitutes literature.

Domains

Literature
Fichier principal
Vignette du fichier
Ph.d.2012_Nielsen.pdf (58.88 Mo) Télécharger le fichier

Dates and versions

tel-00765910 , version 1 (17-12-2012)

Identifiers

  • HAL Id : tel-00765910 , version 1

Cite

Klaus Nielsen. Døm altid bogen på omslaget: om boghistorie og litteraturanalyse - og Gittes monologer. Literature. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2012. Danish. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00765910⟩
188 View
1393 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More