Cultures of consumer information - TEL - Thèses en ligne Access content directly
Theses Year : 2023

Forbrugerinformationskulturer

Cultures of consumer information

Cultures de l’information du consommateur

Mikkel Nøjgaard
  • Function : Author
  • PersonId : 1255820
  • IdRef : 269990992

Abstract

Denne afhandling omhandler de sociale systemer som producerer den funktionalitets-relaterede information som forbrugere benytter sig af, når de overvejer, hvilke produkter de vil købe. Jeg kalderdisse systemer forbrugerinformationskulturer. Forbrugerinformationskulturer fortjener opmærksomhed af to årsager. For det første, som populariteten af online brugeranmeldelser antyder, higer forbrugere efter fakta der beskriver funktionaliteten af produkter, inden de køber dem, omend nogle forbrugerforskere har argumenteret for, at funktionalitet og fakta spiller en begrænset rolle i købsbeslutninger. For det andet påkalder forbrugerinformationskulturer sig opmærksomhed, fordi viden om de kulturelle mønstre der kendetegner produktionen af forbrugerinformation kan hjælpe os med at forklare,hvorfor forskellige typer information – såsom ekspert-produktanmeldelser og online brugeranmeldelser – ofte kontraster i deres måde at karakterisere produkter på. Afdækningen af de kulturellefaktorer der forårsager disse kontraster kan hjælpe forbrugere med at træffe bedre beslutninger, virksomheder med at reagere bedre på forbrugerinformation, og politiske beslutningstagere med bedre atstyre det nuværende forbrugerinformationsmiljø.
This thesis is about the collectives that produce the functionality-related information consumers consult whenever they are considering what products to buy. I call these collectives cultures of consumer information. Cultures of consumer information warrant attention for two reasons. First, as the popularity of online consumer reviews suggests, consumers crave the ‘facts’ about the functionality of products before making a purchase, even if some consumer researchers have argued that functionality and facts only play a limited role in purchasing decisions. And second, cultures of consumer information call for attention because understanding the cultural patterns in how consumer information is produced can help us explain why different types of information, such as expert reviews and online user reviews, often offer contrasting characterizations of products. Uncovering the cultural factors that make different types of reviews diverge can help consumers to make better decisions, companies to better respond to consumer information, and policymakers to better manage the current consumer information environment.
Cette thèse porte sur les collectifs qui produisent les informations consultées par le consommateur afin de décider quel produit acheter. Nous nommons ces collectifs, cultures de l’information du consommateur. Nous nous intéressons à ces cultures pour deux raisons. Premièrement, bien que des chercheurs en consommation avancent que les informations factuelles et la fonctionnalité d’un produit ne joue qu’un rôle limité dans la décision d’achat, la popularité des avis de consommateurs en ligne nous montre que les consommateurs recherchent des informations sur la fonctionnalité des produits avant de faire un achat. Deuxièmement, nous nous intéressons aux cultures de l’information du consommateur car connaître les modèles culturels de production de l’information peut nous aider à expliquer pourquoi différents types d’informations, tels que les avis d’experts ou de consommateurs, offrent souvent des informations différentes. La découverte des facteurs culturels qui font que les différents types d’avis divergent peut aider les consommateurs à prendre de meilleures décisions, les entreprises à mieux répondre à l’information et les décideurs à mieux gérer l’environnement actuel de l’information des consommateurs.
Fichier principal
Vignette du fichier
2023ULILD004.pdf (1.72 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Version validated by the jury (STAR)

Dates and versions

tel-04102423 , version 1 (22-05-2023)

Identifiers

  • HAL Id : tel-04102423 , version 1

Cite

Mikkel Nøjgaard. Cultures of consumer information. Business administration. Université de Lille; Syddansk Universitet (Danemark), 2023. English. ⟨NNT : 2023ULILD004⟩. ⟨tel-04102423⟩
50 View
86 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More